Några symtom vid fibromyalgi (FMS)

IHÅLLANDE VÄRK

Det huvudsakliga symtomet är den kroniska smärtan speciellt sitter i muskelfästen (senor).

Små vardagliga sysslor som att diska, hänga tvätt, dammsuga, skriva, gör att värken ökar i styrka och uthålligheten bli sämre.
Smärtan som växlar i styrka från pirrande, stickande, molande, skärande, huggande gör att koncentrationen blir sämre.

Värken vid fibromyalgi är nyckfull, enda gången som man med säkerhet kan förutsäga den är om man jobbar monotont med en specifik kroppsdel.

 

KRAFTLÖSHET OCH FÖRLAMANDE TRÖTTHET

 

Den förlamande tröttheten som uppstår är svår att beskriva. Den går inte att jämföra med några missade sömntimmar, i synnerhet då den inte går att vila bort.
Den kan komma som en blixt från en klar himmel och gör att man bara blir sittande som fastfrusen tills attacken går över.

Kraftlösheten kan även sätta sig i enskilda kroppsdelar och göra att man blir fumlig, får svårt att hålla i saker. Hemma hos oss har det gått många glas och tallrikar i kras när händerna slutat fungera.

 

 

DOMNINGAR OCH MUSKELKRAMPER

 

”Myrkryp”, stickningar och domningar i kroppen är tyvärr inte ovanligt och på kvällar och nätter kan man drabbas av kramper i benen. Magnesium tillskott kan hjälpa mot kramperna.

Stickningarna och domningarna som uppstår är oftast orsakade av att kroppsvävnaderna svullnar till fälligt.

 

KONCENTRATIONSSVÅRIGHETER OCH NÄRMINNET

 

Problem med närminnet delar fibromyalgikerna med många andra med kroniska sjukdomar.

 

Långtidsminnet brukar inte påverkas men däremot närminnet.

Att hitta orden när man pratar eller skriver kan te sig snudd på omöjligt vissa dagar, man stakar sig och kommer av sig.
Hålla tråden i ett samtal eller följa en tankekedja kan vara en riktig utmaning men jag brukar pladdra på tills endera jag kommer på vad jag pratade om eller lyckats kollra bort även den jag pratar med. 

Läsa böcker är tyvärr svårt när jag inte kommer ihåg vad jag har läst men jag fortsätter att läsa för att inte tappa flytet, precis som med allt annat så kräver ju läsning att man tränar på det. Fördelen är att det blir ganska billigt, det är ju bara att börja om när man är klar… Väntar man några dagar är det ju en ”ny bok” för handlingen har jag glömt.  
Med tiden har jag vant mig vid att inte längre komma ihåg varför jag gick in i ett visst rum och accepterar att jag blandar ihop ord och har svårt att hålla isär sifferkombinationer.

Fortfarande är det frustrerande att jag inte känner igen folk som jag har träffat ofta om de inte är i ”rätt miljö” och kan bli modfälld då jag inte kan tänka klart.
Koncentrationen och minnet hänger ihop med värkintensiteten.

Enkelt förklarat kan man säga är att hjärnan prioriterar det viktigaste.  Hos oss med kronisk värk är hjärnans främsta uppgift att dämpa smärtan och det sker med bekostnad på närminnet och koncentrationen. En dag med mindre värk minns jag mer och har lättare att koncentrera mig men de dagar som smärtan härjar som värst är det svårt att göra saker som man annars klarar med enkelhet. När jag har haft en dag med svår värk har det hänt att jag har hittat mobiltelefonen i kylskåpet och smöret i frysen m. m  :)


Vad är fibromyalgi och hur får man diagnosen?

Själva ordet fibromyalgi betyder värk i muskler och bindväv.
Fibromyalgisyndrom (FMS) är en kronisk sjukdom som orsakar värk i muskler och näraliggande fibrer (ligament och senor), ledband, leder och skelett. 
 
Om man tror att man har fibromyalgi ska man i första hand vända sig till sin vårdcentral som i sin tur kan remittera till en smärt- eller rehabiliteringsklinik.
Varken röntgen eller blodprov ger utslag vid fibromyalgi och därför rekommenderar jag att man vänder sig till en smärtklinik/mottagning som är specialiserad på fibromyalgi om man skulle behöva hjälp med en diagnos.

När jag kom till smärtkliniken fick jag fylla i en teckning där jag skulle markera var på kroppen jag hade ont och om smärtan var molande, huggande, skärande, brännande, pulserande, tryckande, ilande stickande eller svidande. Sedan blev det ett samtal med doktorn då jag beskrev min sjukdomshistoria.

Hos sjuksköterskan på smärtkliniken fick jag genomgå en trycktröskelmätning.
Man mäter den muskulära smärtan med 1 kvadratcentimeter stor gummiyta med långsamt ökande tryck (10kpa/kvcm/sek) tills känslan övergår från tryck till smärtupplevelse.

Diagnosen för FMS är en så kallad kriteriediagnos. Urvalet görs av de olika symtomen och sjukdomstecken som är typiska för en viss sjukdom.
Eftersom en fibromyalgiker har så många och obestämda symtom är det viktigt med tydliga sjukdomskriterier för att kunna ställa rätt diagnos.

Idag finns det internationellt godkända kriterier för diagnos:

- Utbredd generell smärta i minst 3 månader.
- Smärtan ska ha funnits på båda sidor av kroppen, på både över- och nedre delen av kroppen, halsrygg, främre bröstkorg och/eller ländrygg.
- 18 ”triggerpunkter” som gör ont när man med lätt press trycker på dem. Minst 11 av dessa 18 punkter måste ömma för att diagnosen ska kunna ställas. 

Välkommen till min nya blogg!

Namnet på bloggen beskriver ganska väl mitt sätt att skriva - sporadiskt.
När andan faller på kommer jag att uppdatera bloggen. Tanken är att jag ska använda den lite som en dagbok, skriva ner mina tankar och funderingar om sånt som händer i familjen och runt omkring oss.

Väl mött! 


RSS 2.0